Біяграфія Кастуся Качана Биография Константина Качана Картинная галерея художника галерэя Kastus Kachan art gallery Belarus landscape still life Кастусь Качан вядомы беларускі мастак известный белорусский художник Картинная галерея Константина Качана белорусский пейзаж натюрморт famous belarus artist Kastus Kachan art gallery Belarus landscape still life Navagrudak

Галоўная Жывапіс 1 Жывапіс 2 Біяграфія Прэса Выстаўкі Сядзіба-галерэя Кантакты


ТВОРЧАЯ БІЯГРАФІЯ


                                       КАЧАН Канстанцін Іванавіч

4 сакавіка 1950 Нарадзіўся ў вёсцы Лаўрышава Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці

1975    Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (факультэт - фізіка)

1977-1980 Вольны слухач Беларускай Акадэміі мастацтваў

1980    Пачаў актыўна ўдзельнічаць ў рэспубліканскіх, усесаюзных і замежных выстаўках

1987    Прыняты ў члены Беларускага саюза мастакоў

20 чэрвеня 2014    Урачыстае адкрыццё прыватнай карціннай галерэі на Радзіме ў НавагрудкуТворы зберагаюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва Рэспублікі Беларусь, Мастацкім фондзе міністэрства культуры Расіі, Траццякоўскай галерэі, фондах Беларускага саюза мастакоў, Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту, Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі, Магілёўскім мастацкім музеі імя П.В. Масленікава, Полацкай карціннай галерэі, Доме-музеі Адама Міцкевіча ў г.Навагрудку, у прыватных калекцыях Германіі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Чэхіі, Сербіі, Аўстрыі, Францыі, Італіі, ЗША, Турцыі, Паўднёвай Карэі, Кітая, В’етнама, Мексікі і інш.


KASTUS KACHAN
1950 March 4 Born in the village of Lawryshava, Navagrudak District, Grodna Region. Belarus.
1975 Graduated from the Belarusian State University (physicist).
1977-80 External student of the Belarusian Academy of Arts.
1980 Started to actively participate in Republican and foreign exhibitions.
1987 Became a member of the Belarusian Union of Artists.
20.06.2014 The grand opening of the gallery in Navagrudak.

His works are kept in the National Art Museum of Belarus, the Museum of Modern Art, the Art Fund of the Ministry of Culture of Russia,The State Tretyakov Gallery, the funds of the Belarusian Union of Artists, the Belarusian Museum of Folk Architecture and Life, Grodno Regional Museum, Mogilev Art Museum named after PV Maslennikov, Polotsk Art Gallery, the Museum of the Adam Mickiewicz in Navahrudak, as well as in private collections in Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Czech Republic, Serbia, Austria, France, Italy, USA, Great Britain, Turkey, South Korea, , China, Vietnam, Mexico, etc


КАСТУСЬ КАЧАН
4 марта 1950 Родился в деревне Лавришево Новогрудского района Гродненской области.
1975 Окончил Белорусский государственный университет (факультет-физика).
1977-80 Вольный слушатель Белорусской Академии искусств.
1980 Начал активно участвовать в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.
1987 Принят в члены Белорусского союза художников.
20.06.2014 Торжественное открытие частной картинной галереи на Родине в городе Новогрудке.

Его произведения хранятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах Белорусского Союза художников, Художественном фонде Министерства культуры России, в Третьяковской галерее, в Музее современного изобразительного искусства в Минске, Белорусском музее народной архитектуры и быта, Гродненском историко-археологическом музее, Могилевском художественнм музее имени П.В.Масленникова, Полоцкой картинной галерее, Музее Адама Мицкевича в Новогрудке, в частных коллекциях Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Сербии, Австрии, Франции, Италии, США, Турции, Южной Кареи, Китая, Вьетнама, Мексики и т.д.


TRANSLATE     ПереводчикРейтинг@Mail.ru
www.kachangallery.com © Галерея художника Кастуся Качана 2015